Transport

admin on april 24, 2021

Vi erbjuder hemtransport av moduller eller helt färdigmonterade hus upp till 30 kvm.

Du bestämmer omfattningen av montaget, utvändig och invändigt materiel, elinstallation, tak, plåt och ev inredning.

Önskas även få grundläggningen utförd och andra förberedelser innan leveransen så kan vi utföra detta.

Vi har levererat färdiga hus upp till 30 meter från kranbilen men omständigheterna på platsen bestämmer förutsättningarna för lyftet.

Kontakta oss för konsultation kring transporten.

Vi erbjuder kostnadsfritt platsbesök för planläggning av transporten och lämnar offert med fasta priser!

Läs mer om transport på vår partners websidan: https://curtrahmsakeri.se