V/A anslutning till attefallhus

admin on december 8, 2021
Vi utför anslutningen till kommunalt VA
Sedan juli 2014 är det tillåtet att bygga ett Attefallshus på sin tomt utan bygglov. Numera får huset vara upp till 30 kvadratmeter.
Om komplementbostaden är utformad som ett separat boende med kök, kokvrå eller pentry och toalett så tillkommer en anläggningsavgift.
Huset kan användas som en permanentbostad utan att bygglov behöver sökas, men det krävs att en anmälan görs innan inkoppling och byggstart.
Vi kan hjälpa med både bygglovsansökning samt med själva anslutnings tjänster.